top of page


התשלום עבור השירות הינו לפי
שעה, תוכלו לרכוש ולשריין שעות
במחיר
.משתלם במיוחד

 

המון זמן 
במקום אחד

.התשלום עבור השירות בלבד. ללא חומרי גלם
.תשלום מתבצע טלפונית/פרונטלית בלבד

 מסלול יומי

,מפגש חד פעמי 
.האורך 3 שעות

עלות שעה נוספת 150 ש"ח*

מסלול 12

לרשותכן, תרייסר
.שעות שירות לסירוגין

.בתוקף לחודשיים*

מסלול 8

,לרשותכן
.שמונה שעות שירות

.בתוקף לחודש*

מסלול 24

לרשותכן, עשרים וארבע
 .שעות שירות לסירוגין

בתוקף לשלושה חודשים*

bottom of page